Εγκρίνονται τα μέτρα διευκόλυνσης της ρευστότητας μέσω των ΕΣΠΑ για την Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψηφίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει πάνω από 35 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν, εφαρμόζοντας τη συμφωνία του Ιουλίου μεταξύ Ελλάδας και ευρωπαίων εταίρων, πρότεινε, προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την αναθεώρηση του Κανονισμού 1303/2013, για τις Κοινές Διατάξεις των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων και την εφαρμογή έκτακτων μέτρων διευκόλυνσης της ρευστότητας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της χρήσης των κοινοτικών πόρων και τη διευκόλυνση της παρεχόμενης ρευστότητας από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έγκαιρη εκκίνηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα έκτακτα, αυτά, μέτρα, σημαίνουν: α) για το ΕΣΠΑ 2007-2013, την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της ΕΕ, που εκκρεμούν και διακρατούνται έως το κλείσιμο των προγραμμάτων, καθώς και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό μεταφράζεται σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα περίπου 500 εκατ. ευρώ και εξοικονόμηση περίπου 2 δισ. για τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό, β) για το ΕΣΠΑ 2014-2020, αύξηση του επιπέδου της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες (3,5 το 2015 και 3,5 το 2016). Η πρόσθετη αυτή προχρηματοδότηση μπορεί να διαθέσει ποσό 1 δισ. ευρώ, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την έναρξη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει ως στόχο να στηρίξει την ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εταίρων, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης τεχνική συνδρομή και εμπειρογνωμοσύνη στην Ελλάδα, με τη νέα υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικής μεταρρύθμισης προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία ενεργοποίηση των κονδυλίων και η βέλτιστη χρήση τους για την υποστήριξη της ανάκαμψης και τη δημιουργία θεμελίων για βιώσιμη απασχόληση και ανάπτυξη. Μετά την επίσημη έγκριση από τον νομοθέτη της ΕΕ, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα μέσα Οκτωβρίου.

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο