Εγκρίθηκαν και τα 7 προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 τα οποία είχε υποβάλλει το Επιμελητήριο Εύβοιας.

Το Επιμελητήριο Ευβοίας στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών του συμμετείχε στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 η οποία αφορούσε κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν έως 25 άτομα προσωπικό. Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από την αρμόδια αρχή, το Επιμελητήριο είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τα μέλη του, ότι εγκρίθηκαν όλα τα προγράμματα που είχε το δικαίωμα να υποβάλλει (7 τον αριθμό), στοχεύοντας σε συγκεκριμένα αντικείμενα και στην εξασφάλιση ουσιαστικών αποτελεσμάτων που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι τίτλοι των Σεμιναρίων τα οποία θα υλοποιηθούν από το Φορέα άμεσα, έχουν ως κάτωθι :

  1. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
  2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
  3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
  4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ SOCIALMEDIA(ΧΑΛΚΙΔΑ)
  5. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
  6. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ- SERVICEΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (ΣΚΥΡΟΣ)
  7. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΙΣΤΙΑΙΑ).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5€. ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 32

Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση – κατάρτιση και επανακατάρτιση των μελών του και του προσωπικού των επιχειρήσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξωστρέφεια τους αλλά και την επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

1 Δεκεμβρίου, 2015|ΛΑΕΚ|

Μοιράσου αυτό το άρθρο