Έκδοση Βιβλιαρίων Ασθενείας Ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΑ.

Γίνεται γνωστό στα μέλη ότι με βάση τη διάταξη της παραγρ. 10 του άρθρου 70 του Ν. 3518/06 οι ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΑ και σήμερα του ΟΑΕΕ υπάγονται από 1.1.07 στον κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ και διέπονται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 35/1385/29.9.99.
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κάλυψης παροχών Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ δικαιούνται Βιβλιαρίου Ασθενείας από 1.5.07.

Κατόπιν των ανωτέρω γνωστοποιήθηκε από τον ΟΑΕΕ ότι η έκδοση και χορήγηση βιβλιαρίων ασθενείας ξεκινά στις 16.4.07 στα περιφερειακά γραφεία του ΟΑΕΕ πανελλαδικά με έναρξη ισχύος αυτών από 1.5.07.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ όπου υπάγεται ο καθένας προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίου Ασθενείας προσκομίζοντας :
1. Βιβλιάριο Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Απόδειξη πληρωμής της ταχυπληρωμής του ΟΑΕΕ κατά το πρώτο δίμηνο του 2007.
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχουν χρέη από καθυστερούμενες εισφορές προς το πρώην ΤΣΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ακύρωση τυχόν βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ για παροχές του κλάδου υγείας μετά την 1.5.07

Μοιράσου αυτό το άρθρο