Ενεργοποιείται το μητρώο μεταφορικών επιχειρήσεων

Στην ενεργοποίηση του Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) προχωρά το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθώς με εγκύκλιό του προς τις περιφέρειες της χώρας ζητά να προβούν στην καταχώρηση όλων των επιχειρήσεων μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Ηδη από τα τέλη του 2011 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1071/2009 όπου σύμφωνα με το άρθρο 16 υπάρχει η υποχρέωση για όλα τα κράτη-΅έλη δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΕΜΜΕ) στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι μεταφορικές επιχειρήσεις εμπορευμάτων και επιβατών που κατέχουν άδεια οδικού μεταφορέα.
Το υπουργείο προχώρησε στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ΕΜΜΕ στο οποίο έχουν ήδη καταχωρηθεί οι μεταφορικές επιχειρήσεις εμπορευμάτων που δραστηριοποιήθηκαν μετά την εφαρμογή του ν.3887/2010 που αφορά στην απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών.
Οι περιφέρειες λοιπόν καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση όλων των επιχειρήσεων μεταφοράς εμπορευμάτων αλλά και επιβατών. Στην περίπτωση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ-ΕΠΕ) του ν.383/ 1976 θα πραγματοποιείται ΅ια καταχώρηση για την ΙΜΕ-ΕΠΕ και ΅ια καταχώρηση για κάθε εταίρο της ΙΜΕ-ΕΠΕ που διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα ενώ στις κοινωνίες συνιδιοκτητών θα καταχωρείται κάθε συνιδιοκτήτης χωριστά.
Τα ΚΤΕΛ
Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τις επιβατικές μεταφορές είτε πρόκειται για Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων ΚΤΕΛ είτε για κοινωνίες συνιδιοκτητών που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα.
Για κάθε μεταφορική επιχείρηση θα πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου να καταχωρείται και ο αριθμός της κοινοτικής άδειας εφόσον διαθέτει.
Παράλληλα το υπουργείο πρόκειται να υλοποιήσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 ώστε να καταχωρούνται στοιχεία για τον αριθμό την κατηγορία και τον τύπο των σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας μεταφορών που οδήγησαν την επιχείρηση ή/και τον διαχειριστή μεταφορών σε καταδίκη ή επιβολή κυρώσεων στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ22/07/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο