ΕΝΦΙΑ: Ελαφρύνσεις αλλά και επιβαρύνσεις

Νέα εκκαθαριστικά για 50.000 ιδιοκτήτες

Ελαφρύνσεις σε περίπου 40.000 ιδιοκτήτες ακινήτων κρύβει η νέα παρτίδα των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, ενώ 10.000 ιδιοκτήτες ύστερα από την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 και τη διόρθωση των λαθών τους θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο ΕΝΦΙΑ, καθώς χάνουν τις εκπτώσεις ή την απαλλαγή από τον φόρο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας ακόμη 50.000 τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 που, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας οι εκπτώσεις που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ είναι:
* 20% για τα αποπερατωμένα κενά κτίσματα στα οποία υπάρχει παροχή της ΔΕΗ αλλά ήταν απενεργοποιημένη (κομμένο ρεύμα) καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013.

* 50% για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που διαθέτουν το 2014 δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η αξία της περιουσίας δεν ξεπερνούσε τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και τα 200.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά. Το όριο του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε παιδί.

* Πλήρη απαλλαγή δικαιούνται οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον το οικογενειακό τους εισόδημα του 2013 ήταν χαμηλότερο από 12.000 ευρώ και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που βρίσκονταν στην κατοχή του φορολογούμενου την 1η Ιανουαρίου 2014 ήταν μικρότερο από 150 τ.μ., ενώ το όριο του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο και κάθε παιδί.

Μοιράσου αυτό το άρθρο