Εγγύηση απο την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε Χαμηλότοκων Δανείων.

Γενικός Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηματικής δραστηριότητας των υφισταμένων ΜΕ & ΠΜΕ μέσω της άμεσης κάλυψης υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με την υποστήριξη της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε

Οδηγός Προγράμματος: Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ κάντε κλίκ εδώ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο