Επενδυτικός Νόμος 3908/2011.

Την 1η Οκτωβρίου 2012 ξεκινάει ο κύκλος υποβολής αιτήσεων για το νέο Επενδυτικό Νόμο για μεγάλες επενδύσεις ( άνω των 200.000 €) σε τομείς όπως Γεωργία Μεταποίηση Τουρισμού/Υπηρεσιών.

Μάλιστα θα μεταφερθούν όσα κονδύλια δεν απορροφήθηκαν από τον προηγούμενο κύκλο του Επενδυτικού Νόμου ώστε να είναι αυξημένα τα κονδύλια για το νέο αυτό κύκλο αιτήσεων.

Αναλυτικά η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινάει 1 Οκτωβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2012.

Στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/2011 ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργίαμεταποίησητουρισμό και υπηρεσίες.

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% εως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ακι τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης.

Η ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής ανάλογα την κατηγορία επένδυσης.(Γενικής ΕπιχειρηματικότηταςΠεριφερειακής Συνοχής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης).

Σύμφωνα με την τελευταία τροπολoγία του Υπουργείου Ανάπτυξης(ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012 άρθρο 241) προβλέπονται τα εξής:

α)Aύξηση του ελάχιστου ποσοστού κτιριακών δαπανών σε 70% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και 60% για Μεγάλες επιχειρήσεις(από 40% που ήταν έως τώρα).

β)Καθίστανται μη υποχρεωτική η υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά την υποβολή του φακέλου.

27 Σεπτεμβρίου, 2012|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο