Επίδομα μητρότητας και στις αυτοαπασχολούμενες απο τα τέλη Απριλίου 2013

Την καταβολή επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες από τα τέλη Απριλίου 2013 προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία 2010/41/ΕΕ. Τ

ο νομοσχέδιο προβλέπει πως πλέον θα χορηγείται επίδομα μητρότητας και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων χωρίς όμως να προσδιορίζεται το ύψος ο τρόπος και η διαδικασία χορηγήσεως του επιδόματος.

Οι λεπτομέρειες αυτές θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας η οποία θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου (περίπου τον Απρίλιο) και μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου των φορέων των αυτοαπασχολούμενων δηλαδή του ΟΑΕΕ .

Στην Ελλάδα οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες λάμβαναν μετά την γέννα επίδομα τοκετού 800 ευρώ από τον ΟΑΕΕ ποσό που καταργήθηκε τον Ιούλιο του 2012. Η μόνη ευνοϊκή ρύθμιση που διατηρείται αφορά στην μείωση των εισφορών κατά 50% για διάστημα ενός χρόνου μετά τον τοκετό.

Μοιράσου αυτό το άρθρο