Ερωτηματολόγιο έρευνας με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση της κατάστασης της Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύβοιας, συγκεντρώνουν στοιχεία και δεδομένα μέσω ερωτηματολογίου με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμούτου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Στόχοι της έρευνας είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας της χώρας και η χαρτογράφηση των αναγκών χρηματοδότησης και αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων για την εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων υπέρ των επιχειρήσεων.

Για τη συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων και δεδομένων θα θέλαμε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο https://www.surveymonkey.com/r/ynanp

Η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή σας θα συμβάλει στην αποκομιδή των πλέον αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Μοιράσου αυτό το άρθρο