Ευρωπαϊκά επιδόματα για απολυόμενους και νέους

Επιδοτήσεις για τη στήριξη μαζικά απολυομένων (εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων) και ταυτόχρονα αντίστοιχου αριθμού νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας κατάρτισης και εκπαίδευσης (NEETs) θα λαμβάνει από φέτος η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Με αφορμή την ένταξη στο ΕΤΠ κατά την προηγούμενη περίοδο μόνο 642 απολυμένων της εταιρείας ALDI ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε ότι με το νέο Κανονισμό που οριστικοποιήθηκε και ισχύει από την 1/1/2014 «για κάθε έναν ωφελούμενο που θα εγκρίνεται για χρηματοδότηση από το Ταμείο θα ωφελείται επιπροσθέτως και ένας νέος που ανήκει στην κατηγορία των ΝΕΕΤs». Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε επιχορήγηση 101 εκατ. ευρώ για την ένταξη σε πρόγραμμα 505 απολυμένων της επιχείρησης Κατσέλης και επιπλέον 505 νέων .

Μοιράσου αυτό το άρθρο