Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου Ευβοίας

Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FIERE- Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Ευρωπαϊκών Περιφερειών, παρακολούθησαν όλοι οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου Ευβοίας με σκοπό την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Το σεμινάριο που διεξήχθη στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ευβοίας στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2015, παρακολούθησαν και στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και της Δ.Ο.Υ Χαλκίδας.

Το FIEREείναι ένα καινοτομικό έργο, συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα LifelongLearningGrundtvigτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιδιώκει την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε περιφερειακούς και τοπικούς φορείς.

Μερικά από τα θέματα του σεμιναρίου που αναπτύχθηκαν ήταν : Δημιουργικότητα και η Καινοτομία στη Δημόσια Διοίκηση, Αναλυτικός τρόπος σκέψης και Επινοητικότητα για εντοπισμό αναγκών των πολιτών, Ηγεσία και Αποφασιστικότητα για τόνωση της καινοτομίας στην Δημόσια Διοίκηση κ.λ.π.

Η εκπαίδευση έγινε από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε από τον Συντονιστή του Προγράμματος, το Πανεπιστήμιο WaterfordInstituteofTechnologyτης Ιρλανδίας σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

Το Επιμελητήριο της Εύβοιας πιστεύει ακράδαντα ότι μέσα από την συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των επιμελητηριακών του στελεχών, θα μπορέσει να υλοποιήσει καινοτόμες δράσεις που θα είναι χρήσιμες τόσο για τα μέλη του όσο και την τοπική κοινωνία.

14 Δεκεμβρίου, 2015|Εκπαίδευση - Κατάρτιση|

Μοιράσου αυτό το άρθρο