Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στην Ινδονησία.

Σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε νέος Νόμος από το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδονησίας (Ν. 4/2015, επισυνάπτεται), για εξαγωγές νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων. Μετά από σχετική έγκριση / συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του ΥΠΑΑΤ – Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής (Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου) με το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδονησίας, η Ελλάδα μπορεί να εξάγει τα παρακάτω οκτώ προϊόντα, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες εργαστηριακές αναλύσεις που θα πραγματοποιούνται από συγκεκριμένα ελληνικά εργαστήρια, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδονησίας:

Α. Προϊόντα προς εξαγωγή:

1. Ακτινίδια, (Φυτοπροστατευτικές ουσίες, Μόλυβδο)

2. Πορτοκάλια (Φυτοπροστατευτικές ουσίες, Μόλυβδο)

3. Επιτραπέζια Σταφύλια (Φυτοπροστατευτικές ουσίες, Μόλυβδο, Salmonela sp., E. Coli)

4. Κεράσια (Φυτοπροστατευτικές ουσίες, Μόλυβδο, Salmonela sp., E. Coli)

Δαμάσκηνα (Φυτοπροστατευτικές ουσίες, Μόλυβδο, Salmonela sp., E Coli)

5.

6. Μανταρίνια (Φυτοπροστατευτικές ουσίες, Μόλυβδο)

7. Πράσινα Μήλα (Φυτοπροστατευτικές ουσίες, Μόλυβδο, Salmonela sp., E. Coll)

8. Σταφίδες (Φυτοπροστατευτικές ουσίες)

Οι ουσίες που θα ελέγχονται ανά προϊόν και οι οποίες διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν συμπεριλαμβάνονται ακολούθως στο Κεφάλαιο Β και συγκεκριμένα στο αρχείο .pdf «Έγκριση Εργαστηρίων».

Β. Εγκεκριμένα Εργαστήρια αρμόδια για εργαστηριακούς ελέγχους

Τα εγκεκριμένα εργαστήρια αρμόδια για τους εργαστηριακούς ελέγχους βρίσκονται στη σελίδα 5 του παρακάτω .pdf αρχείου,

 

Τα όρια των ουσιών που θα ελέγχονται από τα εγκεκριμένα εργαστήρια περιγράφονται στον Νόμο 4/2015 της Ινδονησίας που ακολουθεί σε .pdf αρχείο.

Γ. Πιστοποιητικά αναλύσεων προς υπογραφή,

Τα πιστοποιητικά των εργαστηριακών αναλύσεων θα φέρουν τις υπογραφές μόνο των ονομάτων που έχουν δηλωθεί ψηφιακά στο Υπουργείο Γεωργίας της Ινδονησίας και πιο συγκεκριμένα ανά εργαστήριο ως ακολούθως:

1. BENAKI PHYTOPATHOLOGICAL INSTITUTE

-Dr Kyriaki Machera, Director of Benaki Phytopathological Institute

Dr Kostas Liapis, Head of the Laboratory of Pesticide Residues

2. HELLENIC FOOD AUTHORITY (EFET)

-Dr Konstantinos BARBERIS

-Dr Evangelia FOUKARAKI

3. GENERAL CHEMICAL STATE LABORATORY

1. A’ Chemical Service of Athens

D. Tsipi (Head of Chemical Service), or, in case of absence, T. Klada

2. Chemical Service of Piraeus and the Aegean, Sub-Directorate of Piraeus

1. Mastrantoni (Head of Sub-Directorate), or, in case of absence, P. Marioleas.

3. Chemical Service Epirus and Western Macedonia

A. Tsogas (Head of hemical Service), or, in case of absence, G. Vagenas

4. Chemical Service of Macedonia-Thrace, Sub-Directorate of Thessaloniki P. Tarantili (Head of Sub-Directorate), or, in case of absence, E. Charitidou

4. REGIONAL CENTER OF PLANT PROTECTION AND QUOLITY CONTROL OF THESSALONIKI

Pesticide Residue Laboratory of Thessaloniki, Greece

Nikolaou Stavroula., Agronomist, Department Manager

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Υπεύθυνοι δειγματοληψίας ορίζονται οι υπάλληλοι από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ΔΑΟΚ που διενήργησε την δειγματοληψία θα αποστέλλεται η απάντηση του εργαστηρίου με ηλεκτρονικό μέσο που θα δηλώσουν με την κάθε αποστολή του δείγματος (fax ή e-mail).

Το δείγμα θα πρέπει να αποστέλλεται από τις ΔΑΟΚ σφραγισμένο στο εγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχου. Διευκρινίζεται ότι:

Είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων εργαστηρίων ελέγχου, σχετικά με ενδεχόμενη αποστολή σχετικών δειγμάτων, που προορίζονται για εξαγωγή στην Ινδονησία, τόσο για την ετοιμότητα ως προς τον προγραμματισμό των αναλύσεων και την αντιμετώπιση έκτακτων τεχνικών προβλημάτων, όσο και για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών, τα οποία απαιτούν την υπογραφή των συγκεκριμένων υπαλλήλων για τους οποίους έχει αποσταλεί δείγμα υπογραφής στις Αρχές της Ινδονησίας.

Απαιτείται προγραμματισμός, ώστε τα δείγματα να αποστέλλονται στο αρμόδιο Εργαστήριο πριν το τέλος της εβδομάδας (θα πρέπει να αποφεύγεται η αποστολή δειγμάτων την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας).
Για τη δειγματοληψεία καθώς και για τα υευιχεία πλήρους περιγραφής του φορτίου, την αποκλειστική ευθύνη φέρει η δειγματίσασσα αρχή (ΔΑΟΚ).

• Η εξέταση των δειγμάτων από τα εγκεκριμένα εργαστήρια ελέγχου θα γίνεται πάντοτε κατά προτεραιότητα και όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την εξαγωγή.

Κατά την αποστολή του δείγματος στα εργαστήρια ελέγχου, μαζί με το διαβιβαστικό έγγραφο του δείγματος, θα πρέπει να αποστέλλονται α) το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή να αναφέρεται στο διαβιβαστικό σαφώς η Νομοθεσία σύμφωνα με την οποία διενεργήθηκε η δειγματοληψία και β) τα πλήρη στοιχεία του φορτίου (Description of consignment) όπως αναγράφονται στο σχετικό έντυπο Νο 4 (nx. Sampling Location, Common Name, Botanical Name, Packing Unit, Quantity, Poart Of Loading, Date of Loading), προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση των προβλεπόμενων σημείων του πιστοποιητικού συμμόρφωσης από το εγκεκριμένο εργαστήριο.

Τα επιτρεπόμενα όρια των ουσιών που ελέγχονται στα προϊόντα προς εξαγωγή στην Ινδονησία, είναι αυτά που αναγράφονται στον Νόμο 4/2015 του Υπουργείου Γεωργίας της Ινδονησίας. Προϊόντα με όρια ανώτερα των αναγραφόμενων στον εν λόγω Νόμο δεν θα εξάγονται στην Ινδονησία.

Σε ενδεχόμενο τροποποιήσεων των ανωτέρω ορίων από το Υπουργείο Γεωργίας της Ινδονησίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής / Δνση Μεταποίησης και Ποιστικού Ελέγχου, είναι αρμόδιο για την άμεση ενημέρωση των τεσσάρων εγκεκριμένων εργαστηρίων ελέγχου σχετικά.

Το κόστος των αναλύσεων βαρύνει τον ενδιαφερόμενο (εξαγωγέας έμπορος). Επειδή το κόστος διαφέρει από εργαστήριο σε εργαστήριο θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έρχεται εγκαίρως σε επαφή με το αρμόδιο εγκεκριμένο εργαστήρια για την τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει

Ε. Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων – Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών από το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦι) και του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης (ΠΚΠΦΠΕ) που θα χρησιμοποιούνται για εξαγωγές στην ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 91972/27.1.2013 ΚΥΑ σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2002/63/ΕΚ. Οι υπεύθυνοι δειγματοληψίας θα συμπληρώνουν προς τούτο το σχετικό πληροφοριακό δελτίο δείγματος και θα παρέχουν τα επιπλέον στοιχεία όπως απαιτούνται και αφορούν στο φορτία. Κάθε δείγμα προς ανάλυση θα συνοδεύεται από δικό του διαβιβαστικό και πληροφοριακό δελτίο. Πολλαπλά δείγματα με ένα διαβιβαστικό ή με μη συμπληρωμένα όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία δε θα γίνονται αποδεκτά

Το Εργαστήριο θα εκδίδει εκθέσεις εξέτασης στην αγγλική γλώσσα με τις οποίες θα δηλώνεται η καταλληλόλητα του υπόψη φορτίου για εξαγωγή στην ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, δηλαδή η συμμόρφωσή του με τα προβλεπόμενα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs) της χώρας υποδοχής των δειγμάτων Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα κοινοποιούνται στην αρμόδια κεντρική αρχή (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ).

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ).

Η απάντηση από το Εργαστήρια θα δίνεται σε 48 ώρες για τα νωπά και σε 72 ώρες για τα μεταποιημένα από την παράδοση του δείγματος στο Εργαστήριο και θα εξαρτάται από τον αριθμό των δειγμάτων, τον αριθμό των αναλύσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των προβλεπόμενων για κάθε προϊόν ουσιών, καν το δείγμα θα παραληφθεί από το Εργαστήριο μέχρι τις 10.00 π.μ., καθώς και από άλλους παράγοντες.

• Το Εργαστήριο μπορεί να αναγράφει την αβεβαιότητα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% με συντελεστή κάλυψης κο2. Αυτό το σημείο δεν αναγράφεται στα σχετικά έγγραφα που μας έχουν αποσταλεί και θεωρείται κρίσιμα γιατί σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων από το
αποτέλεσμα της ανάλυσης εάν αφαιρεθεί η αβεβαιότητα (150%) το δείγμα θεωρείται κανονικό,

Επισημαίνεται ότι δείγματα σταφίδας για ανάλυση θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνο στο ΜΦΙ.

ΣΤ. Βαρέα Μέταλλα (Μόλυβδος) – Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) – Μέθοδος δειγματοληψίας. προετοιμασία δείγματος, εργαστηριακή ανάλυση και έλεγχος συμμόρφωσης όσον αφορά στις αναλύσεις βαρέων μετάλλων,

Εφαρμόζεται η Ενωσιακή νομοθεσία όπως ισχύει και πιο συγκεκριμένα:

Καν (ΕΚ) 333/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Καν (ΕΚ) 1881/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ε. Επιτροπής.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος ανταπόκρισης των εργαστηρίων του ΓΧΚ δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής των δειγμάτων από το εκάστοτε καθορισμένο εργαστήριο.

Ζ. Μικροβιολογικές Αναλύσεις – Οδηγίες δειγματοληψίας για προϊόντα φρέσκων φρούτων για μικροβιολογικές αναλύσεις στα εργαστήρια δοκιμών Αττικής του ΕΦΕΤ

1. Επιλογή των δειγμάτων

Η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται με τέτοιο τρόπο ώστε τα δείγματα να αντιπροσωπεύουν την παρτίδα. Τυχαία δείγματα, αντιπροσωπευτικά της παρτίδας, πρέπει να λαμβάνονται από διάφορες θέσεις. Ανοιγμένα, σπασμένα ή κατεστραμμένα δοχεία δεν πρέπει να δειγματίζονται. Η δειγματοληψία θα πρέπει να αφορά μόνο τα τελικά προϊόντα (έτοιμα για εξαγωγή).

2. Μέγεθος δείγματος

Το δείγμα θα πρέπει να αποτελείται από πέντε υπομονάδες (5) της ίδιας παρτίδας (τουλάχιστον 150 γραμμάρια το καθένα) ξεχωριστά συσκευασμένες.

3 . Βήματα για τη συλλογή δειγμάτων

• Η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται σε καθαρό χώρο για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιμόλυνσης.

Τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται τυχαία, από 5 διάφορα σημεία της ίδιας παρτίδας (π.χ. τέσσερις άκρες και κέντρο ή δύο άκρες στην κορυφή, μέση και δύο άκρες κάτω)

Τα δοχεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι σφραγισμένα με ασφάλεια μετά την πλήρωση, έτσι ώστε να μην μπορούν να χυθούν ή να μολυνθούν κατά τη διάρκεια χειρισμού. Η συσκευασία των δειγμάτων θα πρέπει να γίνεται άμεσα στο σημείο της δειγματοληψίας προκειμένου να αποφεύγεται η πιθανότητα μόλυνσης

Τα δείγματα πρέπει να είναι καλά συσκευασμένα για να διατηρούν την ακεραιότητά τους. Όποτε είναι δυνατόν για προσυσκευασμένα δείγματα), τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήρια στη αρχική τους συσκευασία.

θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποστειρωμένος εξοπλισμός και αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης που δεν περιέχουν ταλκ

θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τις επιφάνειες εκτός από εκείνες του ίδιου του προϊόντος. Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται αμέσως στον περιέκτη δειγματοληψίας με τη χρήση του εξοπλισμού δειγματοληψίας

4. Αποθήκευση και μεταφορά των δειγμάτων

Η αποθήκευση και μεταφορά των εργαστηριακών δειγμάτων πρέπει να πραγματοποιείται σε συνθήκες που αποκλείουν την καταστροφή της ακεραιότητας του προϊόντος και της συσκευασίας του:

Τα δείγματα θα πρέπει να παραδίδονται στο εργαστήριο το ταχύτερο δυνατόν και όχι πέραν των 24 ωρών από τη δειγματοληψία
Τα δείγματα πρέπει να συλλέγονται και να αποστέλλονται στο εργαστήριο στην αρχή της εβδομάδας (μέχρι την Τετάρτη, και κατόπιν επικοινωνίας με το εργαστήρια για τη διαθεσιμότητα του), ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για να τα αναλύσουν.

Τα δείγματα πρέπει να συσκευάζονται σφιχτά (π.χ. με εφημερίδες) ώστε να μην μετατοπίζονται μέσα στο δοχείο μεταφοράς, αλλά όχι τόσο σφιχτά ώστε να συμπιεστούν κατά τη μεταφορά.

5. Θερμοκρασία αποστολής των δειγμάτων

Η θερμοκρασιακή καταπόνηση, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του δείγματος και την ακρίβεια του αποτελέσματος. Έτσι, τα δείγματα θα πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία που αποτρέπει την αλλοίωση του προϊόντος και διασφαλίζει την ορθή άφιξη του στο εργαστήριο. Συνεπώς, τα δείγματα θα πρέπει να ψύχονται (θερμοκρασίες 2-7°2) πριν από την αποστολή. Να μην καταψύχονται τα δείγματα, ακόμη και αν το προϊόν είναι ιδιαίτερα ευπαθές, ή / και σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων στην περιοχή ευθύνης σας

Μοιράσου αυτό το άρθρο