Εξόφληση απο το δημόσιο σε 30 ή 60 ημέρες

Από τo Σάββατο 16 Μαρτίου οι δημόσιες αρχές θα είναι υποχρεωμένες να εξοφλούν εντός 30 ή σε ιδιαίτερα εξαιρετικά περιπτώσεις 60 ημερών αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζουν από επιχειρήσεις. Διαφορετικά θα υποχρεούνται να πληρώνουν τόκους υπερημερίας 8% στους οποίους θα προστίθεται το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ. Σήμερα οι καθυστερήσεις σε πληρωμές του Δημοσίου προς επιχειρήσεις φτάνουν τις 180 ημέρες στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Πτωχεύσεις
Σύμφωνα με την Κομισιόν κάθε μέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη δεκάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πτωχεύουν επειδή τα τιμολόγιά τους δεν εξοφλούνται. Ως αποτέλεσμα χάνονται θέσεις εργασίας ενώ επιχειρηματικές ευκαιρίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες γεγονός που παρεμποδίζει την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη. Για να τερματίσει τις καθυστερημένες πληρωμές η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 2011/7/Ε.Ε. για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Έως τις 16 Μαρτίου 2013 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει την αναθεωρημένη αυτή οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές στο εθνικό τους δίκαιο.

Σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη-μέλη μπορούν να παρατείνουν τις προθεσμίες σε 60 το πολύ ημερολογιακές ημέρες για κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά και η οποία υπόκειται ως δημόσια επιχείρηση στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/ΕΚ καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένες για τον σκοπό αυτόν.Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν τα τιμολόγιά τους προς άλλες επιχειρήσεις εντός 60 ημερολογιακών ημερών εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και εφόσον η εν λόγω συμφωνία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή.

Βαγγέλης Δεμίρης

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ13-03-2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο