Εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ που κατοίκουν στην Ελλάδα δεν απαιτείται. Αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και διαμένουν στην χώρα μας ή προτίθενται να διαμείνουν απαιτείται κατάλληλη άδεια διαμονής ή αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής πρός τον αρμόδιο φορέα (σχετική νομοθεσία: Ν.4251/2014).

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία