Στην ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Για τη διαδικασία σύστασης της e- ΥΜΣ μπορείτε να επισκεφτείτε το site της Υπηρεσίας Μιας Στάσης https://eyms.businessportal.gr/auth . 

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία