Δεν έχουν εισαχθεί στην αντίστοιχη οθόνη της εφαρμογής με τον τίτλο (Στοιχεία για υπουργείο Οικονομικών) και συγκεκριμένα στο πεδίο Διαχείριση Σχέσεων τα μέλη του ΔΣ με τις ιδιότητές τους. Για διόρθωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία