1. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω της e-ΥΜΣ (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να σας καθοδηγήσουν.
  2. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω συμβολαιογράφου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία