1. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Τμήματος Ο.Ε. – Ε.Ε. του Ε.Β.Ε.Α. ή μέσω της e-ΥΜΣ (ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να σας καθοδηγήσουν.
  2. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω συμβολαιογράφου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία