1. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω της e-ΥΜΣ (ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης) θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη ΔΟΥ που έχει καταχωρηθεί λανθασμένα για να προβεί στη διόρθωση και μετά με το ΓΕΜΗ για να γίνει και εκεί η σχετική διόρθωση.
  2. Στην περίπτωση που η σύσταση έγινε μέσω συμβολαιογράφου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ίδιο για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία