Η είσοδος στην εφαρμογή της Ε-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr/auth) γίνεται με τους κωδικούς TAXIS του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για την  σύσταση της εταιρείας.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία