Ναι, χρειάζεται επικύρωση εφόσον δεν πρόκειται για ελληνικό έγγραφο.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία