Οι ιδρυτές απαιτείται να γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους και τους προσωπικούς κωδικούς που τους έχουν χορηγηθεί. Καμμία άλλη διατύπωση, έγγραφο, πιστοποιητικό ή άλλο στοιχείο απαιτείται.

Σε περίπτωση όμως που είστε Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να προβείτε σε κτήση ελληνικού ΑΦΜ εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης (my AADE live) από το σύνδεσμο https://myaadelive.gov.gr/dsae2/govdesk/faces/pages/mainmenu/entrance.xhtml?faces-redirect=true&hashKey=null και απαιτείται επιπλέον να συμπληρώσετε μία σχετική ψηφιακή φόρμα και να κλείσετε τηλεφωνικό ραντεβού με εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Μετά την λήψη του ΑΦΜ και των προσωπικών κωδικών είστε έτοιμοι να συστήσετε την επιχείρηση σας στην Ελλάδα.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία