Το κόστος έκδοσης Αντιγράφου από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εξαιρείται η λήψη αντιγράφου Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ερώτηση (2), για το οποίο το κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ + 0,50 ευρώ/σελίδα και η πληρωμή γίνεται στα Ταμεία του ΕΒΕΑ κατά τη λήψη του Αντιγράφου.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία