Η πλειοψηφία των Πιστοποιητικών εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός των Πιστοποιητικών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.
Τέλος εξαιρούνται τα Πιστοποιητικά Εταιρειών με σύσταση προ ΓΕΜΗ, για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία από την αρμόδιο Πρωτοδικείο, οπότε ο χρόνος έκδοσης μπορεί να ανέλθει στις 10 ημέρες.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία