Θα αιτηθείτε μέσω του www.businessportal.gr την ηλεκτρονική έκδοση “Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει τις ανωτέρω πληροφορίες.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία