Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ΑΕ στο ΓΕΜΗ κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr.

Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου.

Τα περισσότερα έγγραφα που είναι δημοσιευμένα στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είναι απευθείας διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου στην εφαρμογή του businessportal.gr.

Στην περίπτωση που κάποια πράξη από τη Μερίδα ΑΕ δεν εμφανίζεται στο businessportal.gr, τοτε ο ενδιαφερόμενος χρησιμοποιεί την αίτηση “Πιστοποιητικό Ελεύθερης Μορφής” όπου αναλύει τις πράξεις ή τα στοιχεία που θέλει να λάβει σε αντίγραφο εκτός των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, αντίγραφα των οποίων δεν χορηγούνται ηλεκτρονικά.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία