Η διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας εταιρείας που εμφανίζονται στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνονται από τον ίδιο τον υπόχρεο μέσω του businessportal.gr.  
Συγκεκριμένα, όταν ο υπόχρεος συνδεθεί με τους κωδικούς του στο businessportal, πάνω δεξιά εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

Στοιχεία Χρήστη και Πρόσβασης

Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας

Μέσω της ανωτέρω επιλογής “Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας” ενημερώνονται τα σχετικά πεδία στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και κατ’ επέκταση στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ..
Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση αυτή αφορά τη μερίδα της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και όχι στα στοιχεία επικοινωνίας του λογαριασμού στο σύστημα του businessportal, τα οποία ενημερώνονται μέσω της ανωτέρω πρώτης επιλογής “Στοιχεία χρήστη και πρόσβασης”.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από τα καταχωρημένα στη Μερίδα της εταιρείας στοιχεία επικοινωνίας, στη νέα δημοσιότητα εμφανίζονται οι εγγραφές στα πεδία “e-mail επικοινωνίας” και “σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας”. Η εγγραφή στο πεδίο “κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας” δεν εμφανίζεται στη δημοσιότητα.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία