Η εγγραφή στο portal στο ΓΕΜΗ προκειμένου οι υπόχρεοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις καταχώρισης μεταβολών και να λαμβάνουν οι ίδιοι αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος πιστοποιητικά και αντίγραφα, γίνεται μέσω του https://services.businessportal.gr/ επιλέγοντας “ΕΓΓΡΑΦΗ”.

Η εγγραφή “υπόχρεου” γίνεται με την επιλογή “Είμαι επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. – Εγγραφή με διασταύρωση ΑΦΜ μέσω ΓΓΠΣ”, όπου γίνεται αυθεντικοποίηση κάθε «υπόχρεης» επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis αυτής.

Αν στην πορεία κάποιος υπόχρεος ξεχάσει ή θέλει να αλλάξει τους κωδικούς του επιλέγει την «Διαδικασία Αρχικοποίησης Στοιχείων Πρόσβασης για Υπόχρεους στο businessportal.gr», για την οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.

Η εγγραφή «τρίτου» προσώπου το οποίο επιθυμεί να λάβει πιστοποιητικά ή αντίγραφα για κάποια «υπόχρεη» εταιρεία, γίνεται με την επιλογή «Δεν είμαι επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. – Απευθείας εγγραφή στο σύστημα», όπου συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και τους κωδικούς εισόδου που επιθυμεί και αφού λάβει αμέσως ένα email με το link ενεργοποίησης, ενεργοποιεί τον κωδικό του και στη συνέχεια αιτείται το πιστοποιητικό ή το αντίγραφο που επιθυμεί.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία