Αν επιλέξετε την ΥΜΣ του Επιμελητηρίου, μπορείτε να στείλετε όλα τα δικαιολογητικά με email στο yms-epe@acci.gr. Εάν κατά τον έλεγχο δεν προκύψουν διορθώσεις, τότε η σύσταση ολοκληρώνεται μέσα σε δύο εργάσιμες από την πληρωμή του κόστους σύστασης.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία