Στο πρότυπο καταστατικό μπορούν να αναγράφονται μόνο οι κωδικοί και οι περιγραφές των ΚΑΔ που έχουν επιλεγεί και αναγραφεί στα έντυπα Μ3 & Μ6. Συνεπώς αν μία εταιρεία επιθυμεί να έχει στο σκοπό της περιγραφή της δραστηριότητάς της, τότε η σύσταση θα πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία