Πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ όλα τα μέλη του ΔΣ. Η λήψη ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να έχει προηγηθει της σύστασης της ΑΕ και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία σύστασης.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία