Στο πρότυπο καταστατικό μπορούν να αναγράφονται αυτολεξεί μόνο οι περιγραφές των ΚΑΔ που έχουν επιλεγεί και αναγραφεί στο φορολογικό έντυπο Δ211. Συνεπώς αν μία εταιρεία επιθυμεί να έχει στον σκοπό της αναλυτικά τις δραστηριότητές της, τότε η σύσταση θα πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο σε πιστοποιημένο ως ΥΜΣ συμβολαιογράφο.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία