Χρεώσεις για την σύσταση εταιρείας υπάρχουν. Το κόστος σύστασης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το αν η σύσταση πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά ή σε Υπηρεσία ΓΕΜΗ ή Συμβολαιογράφο. Το κόστος σύστασης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κυμαίνεται μεταξύ 18-24 € ενώ μέσω των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ μεταξύ 60-80 €.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία