Η ΑΕΠΙ δεν νομιμοποιείται πλέον να βεβαιώνει πρόστιμα παραβάσεων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η ΑΕΠΙ δεν νομιμοποιείται πλέον να βεβαιώνει πρόστιμα παραβάσεωνσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ 19421/24-6-2016) προβλέπεται ότι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δημόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη(Ολομ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), με την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των μουσικών συνθέσεων και των επωνυμιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δημόσια (ΑΠ 1553/2013).

Με την εν λόγω εγκύκλιο που αναφέρεται και σε σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (293/2015) αλλά και σε σχετική έκθεση του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κρίνονται μη σύννομες η ανάκληση και η αντικατάσταση προηγουμένου εγγράφου του ΥΠ..ΕΣ. από την επικεφαλής της διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου, που με νέο έγγραφο της, έδινε δυνατότητα στους ελεγκτές της ΑΕΠΙ και των άλλων Οργανισμών Συλλογικής διαχείρισης να διαπιστώνουν παραβάσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατόπιν αυτού η ΑΕΠΙ δεν νομιμοποιείται πλέον να βεβαιώνει πρόστιμα παραβάσεων στα εν λόγω καταστήματα καθώς δεν αποτελεί δημόσια αρχή.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση – για την οποία προσπάθησε σύσσωμος ο Επιμελητηριακός κόσμος – δεδομένου ότιαποκαθιστά ένα καθεστώς που δημιούργησε πληθώρα προβλημάτων στον κλάδο την τελευταία διετία, διάστημα κατά το οποίο χιλιάδες μέλη του Επιμελητηρίου ταλαιπωρήθηκαν με επιβολή άδικων διοικητικών κυρώσεων που τα οδήγησαν, είτε σε αφαίρεση άδειας μουσικών οργάνων είτε σε αφαίρεση άδειας λειτουργίας του καταστήματος τους.

 

14 Ιουλίου, 2016|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο