Η Εποπτεία της Αγοράς- Νέα Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Νέα Ελεγκτική Υπηρεσία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 258Α/2008 ο νέος νόμος 3728/2008 για την Εποπτεία της Αγοράς.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου συνιστάται νέος Διοικητικός Τομέας με την ονομασία «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς» του οποίου προΐσταται Ειδικός Γραμματέας. Έργο της νέας υπηρεσίας είναι ο έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς μέσω της πραγματοποίησης πάσης φύσεως ελέγχων.

Η Υπηρεσία αποκτά πληθώρα συντρεχουσών αρμοδιοτήτων με τις δημοτικές αρχές τις εφοριακές αρχές τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού τις αστυνομικές αρχές κλπ. Αυτό κρίνεται ως θετικό καθώς προστίθεται μία ακόμη υπηρεσία που μπορεί να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους.

Επιτρέπεται επίσης στους ελεγκτές να ελέγχουν προϊόντα και εμπορεύματα που μεταφέρονται με δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα δεδομένης δε της μη ύπαρξης περιοριστικών όρων στο δικαίωμασυμπεραίνουμε με ασφάλεια ότι σχετικοί έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται ακόμη και στα ΙΧ επιβατικά ή μη αυτοκίνητα που δεν έχουν καμία ένδειξη της επιχείρησης στο αμάξωμά τους. Ως εκ τούτου εάν πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι με συνέπεια μπορεί να δοθεί λύση στο μεγάλο πρόβλημα της παράνομης διακίνησης κυρίως λαθραίων και κλεψίτυπων προϊόντων.

Το πρόστιμο που προβλέπεται για την παρεμπόδιση του έργου των ελεγκτών είναι διοικητικό και κυμαίνεται από 5.000 € έως 300.000 € επιβάλλεται δε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα – Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι της Υπηρεσίας μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες στους χώρους των επιχειρήσεων ακόμη και σε ώρες που αυτές λειτουργούν.

Κατά τον κοινωνικό διάλογο που προηγήθηκε της ψήφισης του σχεδίου νόμου είχε ζητηθεί η προσοχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να εξασφαλιστεί με κάθε πρόσφορο τρόπο η εύρυθμη λειτουργία της χωρίς παρατράγουδα και χωρίς συναλλαγές που όπως έχει αποδείξει η εμπειρία του παρελθόντος είναι εξαιρετικά πιθανές στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Τέλος από την διατύπωση του άρθρου 22 του νέου νόμου φαίνεται ότι η Υπηρεσία και ο Ειδικός Γραμματέας θα εποπτεύουν τα περίφημα ΚΕΛΑΥΕ ήτοι τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου. Επειδή δε δεν είναι σαφές εάν τα κλιμάκια ελέγχου της περιφέρειας θα λαμβάνουν εντολές από τον Νομάρχη ή τον Ειδικό Γραμματέα της Υπηρεσίας ή και από τους δύο τίθεται σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Μοιράσου αυτό το άρθρο