Η Κωδικοποίηση των Αγορανομικών Διατάξεων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ αρ. 7 ( αρ. πρωτ.Α2-3391/2.7.09) προέβη σε τροποποιήσεις και εκ νέου κωδικοποίηση όλων των υπαρχουσών εν ισχύει αγορανομικών διατάξεων.
Αυτή η κωδικοποίηση αποτελεί σήμερα ένα καλό μέσο ενημέρωσης για ότι ισχύει σήμερα σχετικά με τον Αγορανικό Κώδικα.

Μοιράσου αυτό το άρθρο