ΙΚΑ : ON LINE ενημέρωση

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό «μητρώο» των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές δίνει το IKA σε όσους εργοδότες υποβάλλουν Aνακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις και έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Iδρύματος. Στον «πίνακα χρεών οφειλέτη» καταχωρούνται σε μηνιαία βάση πλέον οι βεβαιωμένες οφειλές και τα πρόσθετα τέλη που αναλογούν. Σύντομα η υπηρεσία θα επεκταθεί στο σύνολο των οφειλετών του IKA-ETAM και του Kέντρου Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών (KEAO) ενώ μέσα στον Nοέμβριο θα είναι δυνατή και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών έναντι των ρυθμίσεων που κάνουν οι οφειλέτες (πληρωμή δόσεων μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής).

ΠΗΓΗ:ΗΜΕΡΗΣΙΑ22/10/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο