Ηλεκτρονικά οι ληξιαρχικές πράξεις από 1ης Ιανουαρίου

Με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους δήμους της χώρας ενημερώνει για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων από 1/1/2013. Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (ΔΜΗΕΣ) πρόκειται να θέσει σε λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση του έργου «Εθνικού Ληξιαρχείου – Μητρώου» ένα νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχείων Πράξεων (ΛΠ). Το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΛΣ) που η λειτουργία του θα ξεκινήσει από 1ης Ιανουαρίου 2013 για τις ΛΠ θανάτου είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή καταχώρησης των ληξιαρχικών πράξεων σε κεντρική βάση δεδομένων η οποία θα τηρείται στο ΥΠΕΣ.
Οι καταχωρήσεις στο ΠΛΣ θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες στα 1.034 ληξιαρχεία της χώρας με ασφαλή απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του δημόσιου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Οι χρήστες μέσω του ΠΛΣ θα μπορούν να εκτελέσουν ένα σύνολο διαχειριστικών λειτουργιών για το ληξιαρχείο τους. Οι λειτουργίες αυτές περιλαμβάνουν:
• την καταχώρηση ΛΠ θανάτου και αργότερα γέννησης γάμου συμφώνου συμβίωσης
• τη μεταβολή καταχωρημένων ΛΠ
• την αναζήτηση ΛΠ με κριτήρια και τέλος
• την εκτύπωση των ΛΠ.
Η ΔΜΗΕΣ θα εκδώσει αρχικά για κάθε ληξιαρχείο συνθηματικά εισόδου για δύο χρήστες στο ΠΛΣ και για το σκοπό αυτό θα χρειαστούν τα στοιχεία τους (επώνυμο όνομα) και ειδικότερα τα στοιχεία του κάθε ληξίαρχου που είναι άλλωστε και απαραίτητα στην εκτύπωση της ΛΠ.

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΠΡΕΣ

Μοιράσου αυτό το άρθρο