Και με ταχυπληρωμή η καταβολή Συνδρομών του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας καλύτερης εξυπηρέτησης των μελών του και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ξεκινά από φέτος να εφαρμόσει το σύστημα της ταχυπληρωμής (μέσω των ΕΛ-ΤΑ) για την είσπραξη των συνδρομών των μελών του με τη χορήγηση βεβαίωσης για την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

Έτσι φέτος όλα τα μέλη αντί της μέχρι τώρα απλής επιστολής για την ενημέρωσή τους για την οφειλόμενη συνδρομή θα λάβουν ένα έντυπο διαφορετικό το οποίο θα είναι αφ ενός μεν ενημερωτικό για την οφειλόμενη συνδρομή αλλά ταυτόχρονα και εφόσον πληρωθεί στο Ταχυδρομείο το αναγραφόμενο ποσό της συνδρομής θα αποτελεί και βεβαίωση του Επιμελητηρίου προκειμένου αυτά να θεωρήσουν στοιχεί στη Δ.Ο.Υ.

Το έντυπο που θα αποσταλεί αφορά στην εξόφληση όπως είπαμε των οφειλομένων συνδρομών και αποτελείται από τρία μέρη:

Απόδειξη είσπραξης (για χρήση του μέλους).
Βεβαίωση (για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
Ταχυπληρωμή (στέλεχος που παραμένει στα ΕΛ-ΤΑ).

Έτσι το κάθε μέλος που θα λάβει αυτό το έντυπο της ταχυπληρωμής θα έχει ένα ακόμα πλεονέκτημα ότι πληρώνοντας το αναγραφόμενο ποσό στο ταχυδρομείο θα μπορεί να πάρει εκτός από την απόδειξη ότι πλήρωσε και μία βεβαίωση του Επιμελητηρίου για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η βεβαίωση αυτή θα είναι προτυπωμένη και με μόνο την σφραγίδα του Ταχυδρομείου που θα μπαίνει αμέσως μετά την πληρωμή θα ισχύει σαν κανονική βεβαίωση σαν να εκδόθηκε στο Επιμελητήριο.

Με τον τρόπο αυτό τα Μέλη θα μπορούν άμεσα να πληρώσουν στο ταχυδρομείο τις συνδρομές τους και ταυτόχρονα να έχουν στα χέρια τους και την βεβαίωση του Επιμελητηρίου αποφεύγοντας έτσι άλλες ταλαιπωρίες όπως τηλέφωνα αλληλογραφίες επισκέψεις στα γραφεία του Επιμελητηρίου αναμονές κ.λ.π.

Καλούνται τα Μέλη να δουν θετικά τον νέο τρόπο είσπραξης των συνδρομών και της χρήσης της βεβαίωσης και να ανταποκριθούν πληρώνοντας τις συνδρομές του μέσω της ταχυπληρωμής.

Βέβαια θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η ταχυπληρωμή δεν καταργεί τους άλλους τρόπους είσπραξης των συνδρομών που μέχρι τώρα εφαρμόζαμε. Η εισπράκτορας του Επιμελητηρίου κυρά Δήμητρα Νιώτη θα συνεχίσει να επισκέπτεται τα μέλη και να εισπράττει συνδρομές όπως επίσης συνδρομές θα εισπράττονται και στα γραφεία (κεντρικά και παραρτήματα). Επίσης τα μέλη συνεχίζουν να έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν τις συνδρομές τους στα καταστήματα της Ευβοϊκής Πίστης.

Ανακεφαλαιώνοντας σημειώνουμε ότι προστίθεται ένας ακόμα τρόπος στην εξυπηρέτηση των Μελών.
Έτσι σήμερα τα μέλη έχουν τις εξής δυνατότητες να πληρώνουν τις συνδρομές τους:

1. Στα γραφεία του Επιμελητηρίου (κεντρικά και παραρτήματα) όπου πληρώνουν τις συνδρομές και παίρνουν ότι βεβαίωση θέλουν.
2. Μέσω της εισπράκτορα που θα τους επισκεφθεί και όπου πληρώνουν την συνδρομή και ζητούν αν θέλουν βεβαίωση που θα τους αποσταλεί την επόμενη μέρα ταχυδρομικά ή με fax.
3. Στα καταστήματα της Ευβοϊκής Πίστης και στην συνέχεια τηλεφωνικά αν θέλουν βεβαίωση τη ζητούν από το Επιμελητήριο
4. Κάνοντας χρήση της Ταχυπληρωμής όπου με την πληρωμή έχουν στα χέρια τους και την βεβαίωση που όμως θα πρέπει να την σφραγίσει το ταχυδρομεί κατά την πληρωμή άλλως δεν ισχύει.

Σημείωση: Κατά την πληρωμή των συνδρομών όπως τα Μέλη δεν επιβαρύνονται με κανένα ποσό.

Μοιράσου αυτό το άρθρο