Και οι προφορικές συμβάσεις στο νέο ασφαλιστικό καθεστώς για τα «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ»

Ακόμα και προφορική σύμβαση που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη για το είδος της σχέσης εργασίας τους γίνεται αποδεκτή από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 και, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν τεθεί σχετικά με το είδος της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, o Φορέας εξέδωσε ανακοίνωση όπου διευκρινίζει ότι στην έννοια της σύμβασης περιλαμβάνεται τόσο η έγγραφη όσο και η προφορική σύμβαση.

Μοιράσου αυτό το άρθρο