Κανονικά η καταβολή εισφορών ΥΠΕΡ ΟΕΚ & ΟΕΕ χωρίς τη μείωση του 11%

Γίναμε «φτωχότεροι» κατά 385 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της κρίσης εξαιτίας της βαθιάς ύφεσης. Είναι εντυπωσιακό πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν από τα 2332 δισ. ευρώ το 2008 υπολογίζεται ότι θα «βυθιστεί» στα 1947 δισ. ευρώ στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της 18η Οκτωβρίου του 2012 από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι μετά την από 17-10-12 επιστολή του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς τον Διοικητή του Ιδρύματος σύμφωνα με την οποία η τροπολογία περί κατάργησης των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ από 1/9/2012 απεσύρθη από το Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου δεν κατέστη νόμος του Κράτους οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των ως άνω Οργανισμών θα καταβληθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δηλ. εις ολόκληρον.

Μοιράσου αυτό το άρθρο