Κατάργηση υποχρεωτικής έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας

Της υποχρέωσης για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας απαλλάσσονται πλέον 1.039 επιχειρηματικές δραστηριότητες, από την εξόρυξη σιδηρομεταλλευμάτων έως το χονδρεμπόριο, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης Κ. Σκρέκα, Δημόσιας Τάξης Β. Κικίλια και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο του νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 4264/2014 και έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικούς τομείς και συνολικά 897 δραστηριότητες – επαγγέλματα.

Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητας, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του επαγγελματία – επιχειρηματία να εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας. Επίσης, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας – τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα, που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.

Έως σήμερα, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ήταν απαραίτητο για την έκδοση άδειας λειτουργίας και προϋπέθετε την κατάθεση μελέτης πυρασφάλειας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η τελευταία εξέδιδε το πιστοποιητικό χωρίς αυτοψία, απλώς με την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων από τον ιδιοκτήτη και τον μηχανικό που έκανε τη μελέτη. Επίσης, η επιχείρηση κατέθετε κι ένα παράβολο 10 ευρώ προκειμένου να πάρει το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Ενεργητικών Μέσων Πυροπροστασίας.

Μοιράσου αυτό το άρθρο