Μείωση εισφορών για 33.500 ελεύθερους επαγγελματίες.

Χαμηλότερα ασφάλιστρα θα αρχίσουν να πληρώνουν από το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου στον ΟΑΕΕ οι πρώτοι 33.500 ελεύθεροι επαγγελματίες που επέλεξαν να κατέβουν ασφαλιστικές κατηγορίες λόγω της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ που δημοσιεύει η «Η» 26.100 ζήτησαν να μεταταγούν δύο κατηγορίες χαμηλότερα και 7.400 κατά μία κατηγορία σε εφαρμογή του νόμου 4075/2012 που παρέχει τη σχετική δυνατότητα έως και τις 31/12/2014. Το όφελος είναι από 98 ευρώ έως 146 ευρώ στο δίμηνο ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία και η μείωση αφορά τα ασφάλιστρα για τον κλάδο της σύνταξης.

Ποιοι ωφελούνται
Δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από την κατηγορία στην οποία υπάγονται υποχρεωτικά έχουν σύμφωνα με εγκύκλιο της διοικητή του ΟΑΕΕ Γ. Κωτίδου:

1. Οι ασφαλισμένοι που κατά την υποβολή της αίτησης δεν έχουν λη-ξιπρόθεσμη οφειλή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.

2. Οσοι είχαν επιλέξει προαιρετικά ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας ωστόσο θα πρέπει πρώτα να υποβάλουν αίτηση για να επανέλθουν στην υποχρεωτική κατηγορία από την πρώτη του επόμενου έτους (δηλ. από 1/1/2013) και στη συνέχεια να ζητήσουν να ενταχθούν σε χαμηλότερη κλάση.

3. Αντιθέτως δεν έχουν δικαίωμα επιλογής χαμηλότερων ασφαλίστρων οι προαιρετικά ασφαλιζόμενοι και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι οι οποίοι καταβάλλουν προσαυξημένες έως 50% εισφορές αν εισπράττουν υψηλή σύνταξη με βάση το ισχύον πλαφόν.

Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης.

Πότε χάνεται το όφελος
Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν προηγουμένως ενώ όσοι επέλεξαν κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οποτεδήποτε με αίτηση να επανέλθουν στην υποχρεωτική. Υποχρεωτικά θα επανέρχονται ωστόσο από την 1/1/ 2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν επιλέξει χαμηλότερη κλάση έως τις 31/12/2014. Και μάλιστα θα κατατάσσονται αυτοδίκαια από 1/1/2015 στην κατηγορία που θα υπάγονταν εάν δεν είχαν υποβάλει αίτηση» (θα επιβαρυνθούν τότε και με την υποχρεωτική ανά τριετία αλλαγή σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία).

Πηγή: Ημερήσια του Γιώργου Γάτου

Μοιράσου αυτό το άρθρο