Μείωση κεφάλαιων για την ίδρυση Α.Ε. και Ε.Π.Ε

Σημαντική μείωση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και απελευθέρωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία προβλέπει πράξη νομοθετικού περιεχομένου του υπουργείου Ανάπτυξης. Σε ότι αφορά στην ίδρυση των ΑΕ το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου που απαιτεί σήμερα ο νόμος για τη σύσταση είναι 60.000 ευρώ ποσό το οποίο θα μειωθεί στις 24.000 ευρώ. Αντίστοιχα στις ΕΠΕ το ελάχιστο ύψος εταιρικού κεφαλαίου θα διαμορφωθεί στις 2.400 ευρώ από 4.500 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Μοιράσου αυτό το άρθρο