Μέτρα προστασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα

Στην λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα που αναμένεται να επικρατήσει από την Τρίτη 16 Ιουλίου έως την Παρασκευή 19 Ιουλίου προχωρά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) σχετικά με το επερχόμενο κύμα καύσωνα και κατόπιν συσκέψεως με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την από 15.7.2024 εγκύκλιο λαμβάνει έκτακτα  μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα .

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη και την από 3 Ιουνίου του 2024 (αριθ. πρωτ. 34666) σχετική εγκύκλιο: «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη νέα εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε, προβλέπονται τα εξής:

 

Υποχρεωτική παύση εργασιών

Για την Τρίτη 16/07/2024

α) Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη δυτική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη δυτική και ανατολική Πελοπόννησο, στις οποίες σύμφωνα με το από 15.07.2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα 12.00΄-17.00΄, την Τρίτη 16.7.2024 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα (delivery), κ.λπ., όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40° C. Παράλληλα, από την Τετάρτη 16.7.2024

 

β) Για την Τετάρτη 17/07/2024 έως και την Παρασκευή 19/07/2024

Για το σύνολο των εργαζομένων σε επιχειρήσεις, για εργασίες χειρωνακτικές, που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο, όταν η θερμοκρασία είναι ίση ή ανώτερη των 40° C, καθίσταται υποχρεωτική η παύση εργασιών τους κατά το χρονικό διάστημα 12:00-17:00. Ενδεικτικά αναφέρονται εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα πατίνι, τροχοπέδιλα κ.α (delivery), κ.λπ.

γ) Επισημαίνεται ότι ειδικά για εργασίες σε ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη η υποχρέωση των ανωτέρω προβλέψεων ισχύει  για θερμοκρασία που διαμορφώνεται σε τιμή άνω των 38οC.

δ) Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο της παύσης εργασιών διανομής, μπορεί να διατηρείται ενεργή η επιλογή της παραγγελιοληψίας με παραλαβή του χρήστη απευθείας από το κατάστημα (takeaway) καθώς και ενδεχόμενη δυνατότητα να εκτελείται διανομή με οχήματα ιδιωτικής χρήσης εκτός των δίκυκλων και λοιπών μέσων του προηγούμενου εδαφίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 2696/1999, υπό ειδικότερους όρους ή προϋποθέσεις (εφόσον διαθέτουν κλιματισμό).

ε) Η παύση εργασιών δεν εφαρμόζεται σε οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας (υγειονομικές μονάδες, ύδρευση, ηλεκτρισμός, αεροπορικές μεταφορές, handling, θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές), υπό την προϋπόθεση της λήψης των λοιπών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων της υπ’ αριθμ. 34666/03.06.2024 εγκυκλίου «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων», συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

στ) Σε περίπτωση μη τήρησης του μέτρου της υποχρεωτικής παύσης, επιβάλλεται από την Επιθεώρηση Εργασίας χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης.

 

Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας

Για εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, ειδικά δε στις περιπτώσεις έκθεσής τους σε επιβαρυντικές συνθήκες στις περιοχές που, σύμφωνα με το από 15.07.2024 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ), αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες περιοχές δίδεται η δυνατότητα,  εξ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας εφόσον είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους.

 

Έκτακτα μέτρα για την οργάνωση του χρόνου εργασίας

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων κατά την τυχόν αλλαγή χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, οι εργοδότες δύνανται να μην καταχωρούν εκ των προτέρων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

 

https://ypergasias.gov.gr/wp-content/uploads/2024/07/%CE%A8%CE%9E%CE%9B646%CE%9D%CE%9B%CE%94%CE%93-3%CE%9C%CE%9F_%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97_15.07.2024.pdf

Μοιράσου αυτό το άρθρο