Μητρώο συμβούλων επιχειρήσεων-Μελετών ΚΥΕ Στερεάς Ελλάδας

Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων(Κ.Υ.Ε.)αποτελεί μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που στόχο έχει την ενδυνάμωση της υγιούς επιχειρηματικότητας, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Πλήθος ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. υφιστάμενες επιχειρήσεις, δυνητικοί επενδυτές, φυσικά πρόσωπα) που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναζητούν ευκαιρίες χρηματοδότησης και συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των επενδυτικών τους σχεδίων.

Διαβλέποντας μια τέτοια ανάγκη, το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ενθαρρύνει τη δημιουργία Μητρώου Συμβούλων Επιχειρήσεων – Μελετητώντης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας[1], με στόχο την εξυπηρέτηση και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας μας.

 

[1]Στο Παράρτημα του παρόντος μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πλαίσιο δημιουργίας του .

Για να δείτε συνημμένα την επιστολή του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα, σχετικά με την κατάρτιση μητρώου Συμβούλων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε το εισαγωγικό έγγραφο κάντε κλίκ εδώ.

Για να δείτε την αίτηση εγγραφής κάντε κλίκ εδώ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο