Μόνο ηλεκτρονικά οι διορθώσεις στο Ε9

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά πραγματοποιείται απο 16/10/2013 η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ετών για τα έτη από το 2011 και μετά υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος έχει λάβει το αρχικό εκκαθαριστικό ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους.Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ο φορολογούμενος δύναται εντός τετραμήνου από την λήψη του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ να υποβάλλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις με την προϋπόθεσγη ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθαριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποιητική δήλωση.

Μοιράσου αυτό το άρθρο