Νέες διαδικασίες απαλλαγής ΦΠΑ

Απόφαση: Για εγχώρια εμπορεύματα που τίθενται σε καθεστώς μεταποίησης

Νέο καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ των εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης), τίθεται σε εφαρμογή από το υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό να αποτελέσουν τα εν λόγω εμπορεύματα αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση την οποία υπέγραψε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικ. Σαββαΐδου με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα και την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη νέα διαδικασία μπορούν να πραγματοποιούνται αποκτήσεις εγχώριων προϊόντων εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με απαλλαγή του ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση διατήρησης του τελωνειακού καθεστώτος και την έκδοση του προβλεπόμενου τιμολογίου στο οποίο θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα αγαθά έχουν τεθεί σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης).

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με την ίδια απόφαση καθιερώνονται δυο ακόμη νέες διαδικασίες:

* απαλλαγής από τον ΦΠΑ εμπορευμάτων τρίτων χωρών που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητικής τελειοποίησης).

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εντός του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή από υποκείμενα στον ΦΠΑ πρόσωπα, απαλλάσσονται του ΦΠΑ με τη διατήρηση του τελωνειακού καθεστώτος και την έκδοση του προβλεπόμενου τιμολογίου στο οποίο θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τα αγαθά έχουν τεθεί σε καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης.

* μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Για την υπαγωγή εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή απαιτείται η έκδοση άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια.

Με την καθιέρωση των ανωτέρω διαδικασιών εξαλείφεται το μειονέκτημα των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων έναντι των εισαγωγικών, οι οποίες μέχρι σήμερα είχαν το πλεονέκτημα της θέσης των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης με απαλλαγή καταβολής του ΦΠΑ.

Μοιράσου αυτό το άρθρο