Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΣΕΣΜΑ.Α΄Αντιπρόεδρος ο κ.Παντελής Κούκος.

Την Τακτική Γενική Συνέλευσή του πραγματοποίησε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2009 ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο ΣΕΣΜΑ περιλαμβάνει 57 εταιρείες – μέλη που καλύπτουν άνω του 85% του κύκλου εργασιών της συμβουλευτικής αγοράς στην Ελλάδα και απασχολούν περισσότερα από 2.000 στελέχη υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι εταιρείες Συμβούλων Μάνατζμεντ μέλη του ΣΕΣΜΑ διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία προκειμένου να στηρίξουν τις προσπάθειες βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα καθώς και την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Από τη Γενική Συνέλευση εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος:  Νικόλαος Παπαδάτος  Διευθύνων Σύμβουλος REMACO A.E.

A ΄ Αντιπρόεδρος: Παντελής Κούκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  TEC Σύμβουλοι Οργανισμών και Επιχειρήσεων Α.Ε.

Β ΄ Αντιπρόεδρος:  Γεώργιος Ραουνάς  Γενικός Διευθυντής KPMG KΥΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Ρεγκούζας  Εκτελεστικός Διευθυντής Τομέα Συμβούλων Επιχειρήσεων ICAP Group A.E.

Ταμίας:  Κάθη Χριστίδου  Διευθύνουσα Σύμβουλος BPM A.E.

Μέλος:  Λώρα Αρσένη  Γενική Διευθύντρια ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Μέλος:  Ελευθέριος Βασιλειάδης  Business Sector Manager PLANNING A.E.

Μέλος:  Χαρίτων Κυριαζής  Πρόεδρος ΔΣ PwC Business Solutions A.E.

Μέλος:  Αναστάσιος Σοφός  Διευθυντής Μέλος ΔΣ KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Μέλος: Χρήστος Τσιακαλιάρης  Senior Manager PLANET A.E.

Αναπλ. Μέλος: Ιωάννης Γιάνναρος Πρόεδρος ΔΣ ASE Synergy Consulting A.E.

Αναπλ. Μέλος: Βασίλειος Νταουσάνης Διευθύνων Σύμβουλος ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.

Αναπλ. Μέλος: Χρήστος Παπαχρήστου  Σύμβουλος Διοίκησης ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης χαιρέτισε ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις που προετοιμάζει το Υπουργείο και η Ειδική Γραμματεία στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των εταιρειών συμβούλων μάνατζμεντ στην εφαρμογή και υποστήριξη των δράσεων αυτών.

Η Εκλογή του Παντελή Κούκου Α΄ Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου μας στην θέση του Α΄ Αντιπροέδρου του ΣΕΣΜΑ αποτελεί μία ακόμα επιτυχία των μελών της Διοίκησης του Επιμελητηρίου.

13 Απριλίου, 2009|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο