Νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE GROW για την χαρτογράφηση & υποστήριξη στη χρηματοδότηση καινοτόμων γυναικών επιχειρηματιών

Νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WE GROW για την χαρτογράφηση & υποστήριξη στη χρηματοδότηση καινοτόμων γυναικών επιχειρηματιών

Παρά τις εξελίξεις στην ισότητα των φύλων, παραμένουν πολλά κενά μεταξύ ανδρών και γυναικών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα. Πέραν του ότι αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, η χειραφέτηση των γυναικών και η ισότητα των φύλων αποτελεί επίσης έναν τρόπο για τη δημιουργία ευρείας κερδοφορίας στην παραγωγικότητα. Από την οπτική της ανάπτυξης, η ενίσχυση των γυναικών και η παροχή ίσων δικαιωμάτων σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία έχουν θετικές επιπτώσεις στα βασικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην Ευρώπη, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σημαντικά ως επιχειρηματίες, ακόμη και σε χώρες όπου η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας αυξάνεται διαρκώς. Αν και οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού, αντιπροσωπεύουν μόνο το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην ΕΕ και το 30% των νεοσύστατων επιχειρηματιών.

Το νέο ευρωπαικό πρόγραμμα “WE GROW” θα χαρτογραφήσει τις πιο καινοτόμες γυναίκες επιχειρηματίες σε Ελλάδα, Βέλγιο, Σουηδία και Κροατία και θα τους παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφόρησης και εξατομικευμένης εκπαίδευσης, με στόχο την επιτυχημένη υποβολή προτάσεων στο SME Instrument. Το έργο θα διαρκέσει από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ο εντοπισμός των γυναικών επιχειρηματιών θα γίνει μέσω της υποβολής ερωτηματολογίου σχετικό με την καινοτόμο ιδέα για υλοποίηση. Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://sv.surveymonkey.com/r/2KJHK7H

Απαντήστε στις ερωτήσεις με την καλύτερη δυνατή γνώση. Οι υποχρεωτικές ερωτήσεις σημειώνονται με αστερίσκο (*).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα WE GROW, μπορείτε ένα επικοινωνήσετε με την συντονίστρια του έργου κα Κατερίνα Παπαδούλη, papadouli@praxinetwork.gr ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://womenentrepreneurs.eu/index.html

Μοιράσου αυτό το άρθρο